Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een overheid die daar goed op aangesloten is. Een overheid die dichtbij en bereikbaar is en weet wat er in de samenleving leeft. Die daarnaar luistert en ruimte biedt aan initiatieven en betrokkenheid van inwoners en samenleving en daadkracht toont in de uitvoering van wettelijke taken. Een overheid die de bredere verantwoordelijkheid voor de zorg voor een goed openbaar bestuur en waarde kan blijven bieden in een veranderend speelveld waarin de aard van maatschappelijke opgaven verandert.