Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2019 zeven (in 2016 en 2017 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

 • Gezond produceren;
 • Duurzame voedselbodem;
 • De stal van de toekomst;
 • Waardevolle voedselketens;
 • De boer als buur;
 • Natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw);
 • Groene eiwitten (samen met Gelderland).

Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten. In 2019 evalueren we het Agro&Food programma.

Acties

 1. Wij ondersteunen zeven innovatielabs.
 2. Wij verstrekken 50 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.
 3. Wij steunen vijf businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.
 4. Wij evalueren het Agro&Food programma.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019 [PS/2016/508 ] (bijbehorend besluit).