Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling. Een aantal vrijwillige kavelruilprojecten lopen nog door en tevens voeren we de wettelijke verkavelingsprojecten uit. Afhankelijk van de strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied, de evaluatie van het aflopende Agro & Food-programma en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, werken wij aan een actuele aanpak voor verkaveling.

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige kavelruilprojecten uit.
  2. Wij voeren vijf wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2019 twee in de afrondingsfase zijn.
  3. Wij onderzoeken of en zo ja welke instrumenten nodig zijn voor een verbetering van de verkaveling na 2018 en doen u daarvoor zo nodig een voorstel.
  4. Wij zetten een Revolving fund in als smeermiddel voor kavelruil.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.