Context

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden en kent drie periodes met een looptijd van elk zes jaar. Over de eerste helft van de eerste PAS-periode verschijnt in het najaar van 2018 een tussenevaluatie. Daarnaast doet het Europese Hof eind 2018 richtinggevende uitspraken over de juridische houdbaarheid van het PAS. Daarop volgt een definitieve uitspraak door de Raad van State.

Wij werken samen met het Rijk en andere provincies aan de optimalisatie van het programma op basis van de laatste ontwikkelingen. Hierbij richten wij ons op een stabiel programma, gericht op het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, de realisatie van de ontwikkelopgave en de (juridische) borging van het programma. In 2019 wordt de derde herziening van het programma afgerond, de vierde herziening voorbereid en zal gewerkt worden aan het verbeteren van het PAS op basis van de juridische en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Acties

  1. Implementeren van de 3e landelijke herziening (2018) van het Programma Aanpak Stikstof.
  2. Verwerken van de implicaties van de tussenevaluatie en de uitspraak van de Raad van State in het Programma Aanpak Stikstof.
  3. Voorbereiden van de 4e herziening van het Programma Aanpak Stikstof.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Inrichting Landelijk Gebied [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.