Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Voor de afrondende realisatie van de (particuliere) natuurontwikkeling hebben wij twee tenders gehouden: één gericht op de realisatie van circa 70 ha nieuwe natuur en één voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Tot en met 2023 verzorgen wij jaarlijks de administratieve afhandeling van de leningen van voor 2007, die zijn verstrekt aan het Groenfonds ten behoeve van particuliere natuurrealisatie.

Acties

  1. Financiële afronding van het project Reggedal in 2019.
  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie uit gericht op circa 70 ha. nieuwe natuur. De projecten komen in de periode daarna tot uitvoering.
  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit gericht op het nemen van maatregelen binnen bestaande natuur om de natuurkwaliteit te verhogen.
  4. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.