Context

Alle projecten van het programma zijn in de uitvoerende fase. Vooral het project landbouw ondervindt de gevolgen van de economische omstandigheden voor de sector (zoals fluctuerende marktprijzen, drukte bij aannemers). Daardoor is de uitvoering van dit project vertraagd.

Acties

  1. Wij leveren de laatste onderdelen van het project landbouw op.
  2. Wij leveren de laatste onderdelen van het project Stadsrand Delden op.
  3. Aanleg van de zichtwal in de buurtschap Oele (afronding in 2020 afhankelijk van grondmarkt).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89 ] (bijbehorend besluit)

Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830 ] (bijbehorend besluit)