Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

Acties

  1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I (Deventer-Rijssen).
  2. Wij doen samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerking en begeleiden de uitvoering van projecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (zoals bijvoorbeeld geluidsmaatregelen bij Bathmen, fietspassages Schipbeek, verzorgingsplaatsen Boermarke en de Hop en de faunapassage Oxersteeg).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als medefinancier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.