Context

Het Rijk heeft met regionale partners een realisatieovereenkomst opgesteld (juli 2014). Hierin staan afspraken over de wijze van samenwerking tijdens de (voorbereiding van de) realisatie van het project, afspraken over de medefinanciering, de afwaardering van de bestaande N18 en de condities voor de overdracht (2018). De overdracht vindt plaats op het moment dat de weg voldoet aan de overeengekomen kwaliteit.

Wij hebben circa € 28 miljoen bijgedragen (dit is inclusief de verdiepte ligging bij de kruising met de Geukerdijk). Daar waar de nieuwe N18 onze eigen infrastructuur raakt (viaduct N347, N739 en aansluiting N315) zijn de eisen die wij als wegbeheerder stellen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk (mei 2015).

De N18 is in mei 2018 opengesteld.

Acties

  1. Wij nemen het traject van de oude N18 over van het Rijk en dragen daarna zorg voor het beheer en onderhoud.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Medefinancier en stakeholder: volgen van het proces conform overeenkomst.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website N18