Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor ontstaat er een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Wij ronden de planstudie knooppunt Raalte af.
  2. Nijverdal-Wierden: onherroepelijk tracébesluit Minister I&W.
  3. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert verkeersmaatregelen uit. Ook de planstudie Haarle en Mariënheem wordt uitgevoerd.
  4. Zwolle-Wijthmen:de financiële afhandeling van de bestuursovereenkomst vindt plaats.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688 ] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793 ] (bijbehorend besluit).
  • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35