Context

In 2019 zal het Rijk de studie naar ontwerp en raming uitvoeren. Uitvoering wegvak Kampen Zuid-Kampen vindt in 2021 plaats.

Acties

  1. Wij verlenen medewerking aan de planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen (trekker RWS), start januari 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website N50 / N307