Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Het voorkeursalternatief wordt versneld uitgevoerd door het mee te koppelen met de versnelling van de 2e fase van het project IJsseldelta.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen vast.
  2. Bestemmingsplanwijziging door gemeenten Kampen en Dronten.
  3. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307
  4. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Aanpak aansluiting N307/N50 [PS/2013/971 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N307