Context

In 2018 stond de afronding van de werkzaamheden van het project gepland, maar door de onverwachte bodemproblemen onder de spoorlijn eind 2017 is deze afronding tot nader order opgeschort. Prioriteit is dat er een acceptabele oplossing komt om het gevraagde en beoogde reisproduct alsnog te rijden.

Acties

  1. Wij overleggen met ProRail, gemeenten Zwolle en Kampen en Keolis Nederland over een structurele oplossing om station Stadshagen te openen met behoud van aansluitingen op andere treindiensten in Zwolle.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen