Context

De Overijsselse regio’s geven, elk op hun eigen manier, vorm en inhoud aan het versterken van de concurrentiekracht. Wij ondersteunen deze ontwikkeling door mee te werken aan de regioagenda’s en deze te koppelen aan de Gebiedsagenda Oost Nederland. Daarnaast ondersteunen we de concurrentiekracht met lopende activiteiten zoals de Ontwikkelagenda’s voor de Netwerksteden en de Agenda Stad.

Acties

  1. Wij sturen u de resultaten van de pilot Gebiedsagenda Oost-Nederland.
  2. Wij informeren u over de uitvoeringsagenda's van de regio Cleantech, Zwolle en Twente.
  3. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

M. van Haaf, B. Boerman, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.