Context

Het gaat er om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3 ). Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ook prestatie 1.3.1).

Acties

  1. We voeren het investeringsbesluit Stadsbeweging 2016-2019 uit.
  2. Wij doen u een voorstel welke instrumenten en investeringen de komende jaren en op lange termijn nodig zijn om de vitaliteit van de binnensteden in Overijssel te optimaliseren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716 ) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Project website:

Platform Stadsbeweging