Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie 'Leven met water': waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133 , PS/2012/843 , PS/2013/979 , PS/2014/973. Hier ligt een relatie met de Agenda IJsselmeergebied (zie prestatie 1.4.2) en klimaatadaptatie (zie prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij voeren de laatste acties van de strategie 'Leven met water': waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta [PS/2012/133 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta [PS/2012/843 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta [PS/2013/979 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta [PS/2014/973 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta