Context

Wij beschouwen de huidige normen, mede in het licht van de klimaatverandering en het regionale adaptatieplan (zie prestatie 1.4.5 Klimaatadaptatie).

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met de waterschappen de consequenties van de klimaatverandering op de normering wateroverlast.
  2. Wij rapporteren u over de implementatie van de aanbevelingen die volgen onderzoek ‘boven water’ van de rekenkamer Oost Nederland.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.