Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing [zie ook prestatie 1.3.2].
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren.

Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' PS/2014/1046 en het besluit 'doorzettingskracht wonen' PS/2015/935 gekozen voor een sterker sturende rol.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en passen deze aan op basis van de midterm review en we monitoren de resultaten.
  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.
  3. Wij faciliteren gemeenten bij kwalitatief programmeren woningbouw op basis van de woonafspraken.
  4. We bouwen met partners aan nieuwe ontwikkelingen zoals adaptief plannen, circulair bouwen, inclusief organiseren en innovatief wonen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Doorstroming Statushouders PS/2016/1008 (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Wonen