Context

In onze omgevingsvisie hebben wij de ambitie opgenomen dat wij zorgen voor een gezond leefmilieu in Overijssel. Dat doen we enerzijds door het milieu te beschermen. We voldoen in Overijssel aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving soms aangeeft de milieusituatie onvoldoende te vinden. In het eerste kwartaal van 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor die milieuaspecten waarvoor de provincie (mede-)verantwoordelijk is (zie prestatie 2.6.1). De besluitvorming over de uitkomsten van deze verkenning geeft richting aan de verdere invulling van deze prestatie.

Acties

  1. Wij ondersteunen projecten en maatschappelijke initiatieven die zijn gericht op het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
  2. Wij evalueren deze projecten en initiatieven en betrekken de lessen hieruit bij het bepalen van onze inzet op de langere termijn.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2019 bepalen we welke initiatieven we ondersteunen.