Context

De informatie ten aanzien van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem verkrijgen wij uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wij monitoren zelf de luchtkwaliteit. Begin 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor die milieuaspecten waarvoor de provincie (mede)verantwoordelijk is. Als dit leidt tot een aanpassing van ons beleid, sluiten wij daar met onze monitoring op aan.

Acties

  1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.