Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren.

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering door de gemeenten Hof van Twente, Wierden, Rijsen-Holten, Borne, Twenterand en Haaksbergen met de provincie ondertekend. De uitvoering naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst vindt nu plaats.

Acties

  1. Afronding van de asbestsanering Gijmink B.
  2. Afronding koppelpilot asbest bodem- asbest daken Gijmink B.
  3. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2020/2022.
  4. Uitvoering en monitoring projectplan samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939 ] (bijbehorend besluit).