Context

De private markt is minder terughoudend om de relatief jonge en dynamische markt van nieuwe energie te betreden. Het energierendement van het fonds blijft echter beperkt, en zit daarmee aan de onderkant van de vooraf geraamde bandbreedte. De toegevoegde waarde van Energiefonds Overijssel (EFO) blijft volop aanwezig, omdat reguliere financiering voor nieuwe technieken en organisaties zeer moeilijk te verkrijgen is.

In het Coalitieakkoord is de maximale omvang van het Energiefonds Overijssel bijgesteld van € 250 miljoen naar € 200 miljoen. Het Energiefonds is bovendien revolverend gemaakt, waardoor we extra investeringsruimte creëren. In 2018 is de organisatie van EFO volledig heringericht op deze revolverendheid en hebben wij een aanvullende lening verstrekt van € 80 miljoen (zie Monitor 2017 - II). In 2019 kan dan ook, net als de afgelopen jaren, ingezet worden op actieve werving van nieuwe projecten.

Acties

  1. Wij stellen als aandeelhouder de begroting van het Energiefonds vast en zien toe op de uitvoering en verantwoording daarvan.
  2. Wij streven ernaar om via het Energiefonds minimaal € 20 miljoen te investeren in hernieuwbare energie/nieuwe vormen van energie in 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Energiefonds Overijssel B.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Energiefonds Overijssel