Context

Met de digitale portal ‘Staat van Overijssel’ (www.destaatvan.overijssel.nl) zijn grote stappen gezet in de transparantie. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Wij zijn met Provinciale Staten in gesprek om de betekenis van onze Planning & Control cyclus verder te vergroten.  Vervolgacties stemmen wij met de auditcommissie af.

Acties

  1. De begroting 2019 wordt op basis van de resultaten van het traject van de betekenisvolle P&C ingericht.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.