Context

Het BZK programma “digitaal 2017” is in maart 2018 geëvalueerd afgesloten. Overijssel voldoet aan de eisen die nieuwe wetgeving aan digitaal zakendoen stelt. De komende jaren is de aandacht enerzijds gericht op het herinrichten van dienstverlenende processen volgens het principe van Zaakgericht Werken en daarnaast op het blijvend op peil houden van de middelen waarmee Overijssel digitaal toegang biedt tot producten en diensten. De Interprovinciale Digitale Agenda zal daarbij met name de leidraad zijn.

Acties

  1. Wij introduceren het zaakgericht werken voor de dienstverlenende processen met behulp van passende ICT ondersteuning.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.