Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden.

Acties

  1. Bij de realisatie van beleidsprogramma’s (bijvoorbeeld bij Nieuwe Energie Overijssel) bieden we de digitale ondersteuning van het programma. We richten ons op datamanagement en faciliteren bij het realiseren van de opgaven van de provincie Overijssel.
  2. Wij actualiseren de dynamische impactanalyse Digitaal Stelsel Omgevingswet waardoor de consequenties voor de provinciale informatievoorziening inzichtelijk worden gemaakt en de invoering van de nieuwe wet wordt gefaciliteerd gericht op o.a. het meer ruimte bieden voor initiatieven van burgers en bedrijven.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.