Context

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te borgen is het van groot belang om onze interne informatiehuishouding op orde te hebben. Daarbij dient deze onder andere te voldoen aan eisen zoals gesteld in de archiefwetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Acties

  1. Wij hervatten de aanbesteding voor de vervanging van het document management– en archiefsysteem.
  2. Wij onderzoeken de mogelijkheid van geautomatiseerd anonimiseren van documenten zodat in onze informatiesystemen de persoonsgegevens van burgers beschermd blijven (AVG).
  3. Wij bereiden ons voor op de implementatie van ISO27001 als norm voor informatiebeveiliging. Deze norm zal ter zijner tijd over gaan in een overheidsbrede norm.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.