Context

De Overijsselse bestuursstijl vraagt om maatwerk juridische oplossingen. Participerend bestuur vergt flexibele juridische instrumenten om initiatieven in de samenleving te stimuleren en te volgen.

Acties

  1. Wij adviseren ten behoeve van een adequate juridische vormgeving van samenwerkingsrelaties.
  2. Wij blijven het subsidie-instrumentarium doorontwikkelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.