Context

De provincie kiest voor revolverende inzet van middelen in leningen en participaties. In een aantal gevallen is het uitvoeren van beleid op afstand gezet. Die combinatie stelt hoge eisen aan de juridische control en het vormgeven van de governance.

Acties

  1. Wij voeren juridische audits uit, waar onder de uitvoering van provinciale subsidieregelingen door externen (onder meer RVO, Ernst&Young, EFO, IFO, provincie Gelderland).
  2. Wij (her)verzekeren financiële risico's waar dit zinvol en doelmatig is.
  3. Wij implementeren nieuwe wetgeving.
  4. Wij dragen zorg voor interne juridische scholing en kennismanagement.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.