Context

Hoewel het vertrouwen in de overheid onder invloed van de positieve economische ontwikkeling is toegenomen, is legitimatie van het bestuur een permanent aandachtspunt. Onze bestuursstijl beoogt enerzijds nadrukkelijker burgers zelf positie te geven. Dat vraagt om flexibele juridische procedures en criteria of zelfs de afwezigheid daarvan. Aan de andere kant kan die werkwijze op gespannen voet staan met beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aldus bijdragen aan het gevoel van onrechtvaardigheid en afnemend vertrouwen. In dat potentiële spanningsveld streven wij optimale oplossingen na.

Acties

  1. Wij houden een klanttevredenheidsonderzoek onder bezwaarmakers
  2. Wij (her)benoemen externe voorzitters ten aanzien van hoor-en adviescommissies

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.