Context

Adequaat in kunnen spelen op de veranderende opgave/omgeving vraagt niet alleen flexibiliteit van mens en organisatie, maar ook van voorwaarden en regelingen. Daar waar kaders belemmerd zijn voor de inzetzaarheid, zal moeten worden bezien waar de flexibiliteit kan worden gevonden.

Acties

  1. Wij treffen voorbereidingen voor de eerste ‘genormaliseerde' CAO (in het kader van de WNRA).
  2. Wij maken ons hard de norm voor de Participatiewet te halen.
  3. Wij vereenvoudigen de uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor onze medewerkers.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.