Ontwikkelingen

  1. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is opgenomen dat de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee 79,9 opcenten tot en met 2019.
  2. In 2018 heeft de vierjaarlijkse evaluatie van de legesverordening plaatsgevonden. De wijzigingen zijn opgenomen in de Belastingverordening 2019 die wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voorleggen. Voor enkele leges zijn nieuwe tarieven vastgesteld. Voor de overige leges zijn de tarieven geïndexeerd met 1,5% ten opzichte van 2018.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De wijzigingen in de Belastingverordening die ingaan per 1 januari 2019 leggen wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voor.