Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken

(x € 1.000)

Financiering

Realisatie

Totale begroting

Totaal
kosten

Bijdrage derden

Bijdrage provincie

Totaal 2004-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Begroting 2018 t/m 2023

Planstudiefase

N307 (Excl. € 16,016 mln AKVO)

2.500

2.500

572

100

1.828

1.928

N337 Rotonde Olst

949

949

35

100

815

915

Planuitwerkingsfase

N732 VOC's Lonneker - Losser

1.812

1.812

346

150

1.316

1.466

Vechtdalverbinding (N340 - N377)

201.000

11.000

190.000

42.801

8.978

26.840

34.660

35.570

37.045

15.106

158.199

N334 Oude Molenweg

1.000

125

875

17

11

972

983

Realisatiefase

N737 Innovatiedriehoek

4.842

4.842

950

2.177

1.715

3.892

N733 Enschede - Oldenzaal incl. Lonneker

6.855

658

6.198

4.703

600

1.552

2.152

N343 rondweg Weerselo

13.370

1.515

11.855

3.181

500

1.000

8.689

10.189

N34 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe

54.271

4.830

49.441

14.100

36.471

3.700

40.171

N348 Raalte-Ommen incl VOC afslag Lemerlerveld

13.600

2.050

11.550

2.929

10.671

10.671

N331 VOC's Hasselt

8.850

2.275

6.575

2.112

6.738

6.738

Financiële afwikkeling en Nazorg

N331 Zwartsluis - Vollenhove

7.600

376

7.224

7.226

374

374

N350 Rijssen-Bussinkweg incl kruispunt calamiteitenroute

9.641

592

9.049

9.551

90

90

Overige

Vervangingsinvesteringen 2016-2019

27.491

27.491

4.261

3.748

19.482

23.230

Kanaal Almelo de Haandrik

6.592

592

6.000

-588

1.588

5.592

7.180

Vervangingsinvestering 2020-2023

40.000

40.000

2.000

3.000

5.000

5.000

5.000

20.000

Totaal beschikbaar

400.373

24.013

376.360

92.196

74.296

64.812

46.349

40.570

42.045

20.106

288.178