Context

Verbeteren van de kwaliteit en in evenwicht houden van de kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden, in de rol van regionaal mede-opdrachtgever, met de noordelijke provincies toezicht op uitvoering van werkzaamheden binnen project Zwolle Spoort (viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte).
  2. Wij werken mee aan onderzoek naar verbetering spoorinfrastructuur op decentrale spoorlijnen om de kwaliteit en de exploitatiekosten van de treindiensten te verbeteren, waaronder onderzoek/besluitvorming (partiële) elektrificatie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.