Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), Technology Base (bij luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling van topwerklocaties in West Overijssel; A1 Bedrijvenpark (Deventer), Hessenpoort (Zwolle), S/park (Innovatiecampus op voormalig Akzo-terrein in Deventer), Polymer Science Park (Innovatiecampus Zwolle) en het Tapijtcluster (Genemuiden en Hasselt).

Acties

  1. Wij maken de ontwikkeling van vijf topwerklocaties in West Overijssel mogelijk.
  2. Wij blijven actief betrokken bij de doorontwikkeling van de Twentse topwerklocaties. Zie ook prestatie 8.1.5 inzake TecBase Twente.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Voor de ontwikkeling van de topwerklocaties in West-Overijssel werken wij samen met de partners vanuit een faciliterende rol. De ontwikkeling ligt primair bij de ondernemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

http://www.Technologybase.nl ; http://www.kennispark.nl ; http://www.XLpark.nl ; http://www.hightechsystemspark.nl