Context

Voor de realisatie van de actielijn internationalisering van het programma "Overijssel innoveert en internationaliseert"  is het werkplan Go4export van Oost NL opgesteld. Dit werkplan omvat acties gericht op intensivering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe exportactiviteiten voor het Midden- en Kleinbedrijf. Er wordt op lokaal, regionaal en nationaal niveau samengewerkt tussen betrokken organisaties, zoals Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), OostNL, WTC Twente, Kennispoort, Novel-T en andere provincies.

Acties

  1. Wij steunen drie handelsmissies op verzoek van ondernemersorganisaties in het MKB. Hieraan nemen in totaal minimaal 30 ondernemers deel.
  2. Wij bevorderen een samenwerkingsproject tussen de hoger onderwijsinstellingen Windesheim, Saxion en UT en het MKB ten aanzien van werving van internationale studenten (in samenhang met 5.2 Human Capital Agenda).
  3. Wij steunen ten minste 15 ondernemers met het ontwikkelen van e-commerce activiteiten.
  4. Wij dragen zorg voor een externe evaluatie van het GO4EXPORT programma.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

#in-Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit).