Context

Participatie van inwoners en partners is een belangrijk aspect van eigentijds besturen.

Acties

  1. Wij passen de Participatiecode toe bij het programma 'Eigentijds bestuur' (link prestatie 7.2.2.).
  2. Wij hebben uw Staten inmiddels uitgenodigd om in gesprek te gaan over de voortgang binnen het programma eigentijds bestuur en de wijze waarop u als Staten invulling zou willen geven aan participatie. Met de uitkomsten van dit gesprek (in 2018) verwachten wij in 2019 met elkaar aan de slag te gaan.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren en ontwikkelen

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.