Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar verkenningen van de impact van dergelijke ontwikkelingen is om die reden groot. Het Trendbureau vervaardigt toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

Acties

  1. Het vervaardigen van toekomstverkenningen samen met relevante partijen.
  2. Het organiseren van bijeenkomsten over de toekomst van Overijssel, zoals de Wijzen in het Oosten, een jaarcongres en diverse andere grotere en kleinere bijeenkomsten.
  3. Het (op aanvraag) houden van ca. 80 presentaties en workshops over de toekomst.
  4. Het op peil houden van de netwerken met landelijke kennisinstellingen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Trendbureau

Mijlpalen:

Mijlpalen zijn nu nog niet vastgesteld. Die worden bepaald door de Programmaraad.