Context

De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften in 2019 vergelijkbaar is met het aantal in 2018. Er wordt geen forse toe- of afname voorzien.

Acties

  1. oplossingsgericht behandelen van circa 135 bezwaarschriften en ongeveer 5 klachten.
  2. werving externe voorzitters hoorcommissies (termijn is gekoppeld aan statenperiode).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij voeren uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.