Context

De provincie heeft een coördinerende taak voor IJsseldelta fase 2, het vervolg op IJsseldelta fase 1. Verder realiseren wij de hoogwatervoorziening van het recreatieterrein Roggebot.

Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijden van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Realisatie en verantwoording van het Overijssels deel van de N307 vindt plaats onder prestatie 4.6.6 N307. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

De einddatum is het tweede kwartaal van 2019, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Vaststellen Definitief Ontwerp Recreatieterrein.
  2. Verkrijgen MIRT-3 besluit van de minister voor het Recreatieterrein.
  3. Aanbesteding uitvoering Voorzieningen Recreatieterrein.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Overall coördinatie en management deelprojecten

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Geen. Voorkeursbeslissing is genomen in 2016, projectbeslissing in 2019.