Context

Overijssel staat bekend om haar noaberschap. Dat zien wij terug in de vele maatschappelijke initiatieven, zoals (energie en zorg)coöperaties, visies op de lokale gemeenschap in de toekomst, sociaal ondernemerschap, de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplaatsen. Bewoners, professionals en overheden doen hierin ervaring op, ook voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid. We hebben ervaring opgedaan met nieuwe manieren van verantwoording van de investeringen in kleine lokale initiatieven die we in 2018 deden. Deze ervaringen ontwikkelen we door in 2019, zodat we met deze leereffecten nog beter in kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij maken via de regeling Samen voor Elkaar, lokale maatschappelijke initiatieven mogelijk.
  2. Wij investeren in bovenlokale maatschappelijke projecten, pilots en experimenten die bijdragen aan Overijssels noaberschap. De kennis en ervaring die initiatiefnemers daar opdoen benutten we voor het verbeteren van ons eigen beleid en stellen we actief beschikbaar.
  3. Wij jagen projecten aan die voor slimme verbindingen zorgen met andere programma's, bijvoorbeeld de ambitie voor het ontwikkelen van 'digitale dorpen'.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit