Context

De technische ontwikkelingen die in combinatie de vierde industriële revolutie mogelijk maken, gaan in hoge mate onze leefomgeving en processen veranderen. Binnen vijf jaar zijn digitale technologieën gemeengoed. Dit biedt ons kansen om nieuwe middelen in te zetten en maatschappelijke vraagstukken op een vernieuwende manier te benaderen, samen met wetenschap en bedrijfsleven.

Acties

  1. Wij onderzoeken de toegevoegde waarde van ontwikkelingen gericht op digitale technologie en data vanuit een innovatief perspectief. Door experimenten uit te voeren, ontwikkelen we competenties door te doen.
  2. Om kennis te vergroten zal in 2019 worden geïnvesteerd in een impuls voor kennisontwikkeling en verbinding met kennis- en marktpartijen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.